اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و جهش قیمت‌ها

کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و جهش قیمت‌ها
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 15 تير 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد