اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

بازارمحوری یا بانک‌محوری در اقتصاد ایران؟

بازارمحوری یا بانک‌محوری در اقتصاد ایران؟
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 07 تير 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد