اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1399/02/18

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

اتاق بازرگانی مشهد

جلسه : 2

تاریخ جلسه : 99/02/18

دومین جلسه هیأت رئیسه اتاق با حضور آقایان مهندس شافعی، سیادت، محمودی، توکلی زاده در ساعت 8 صبح روز پنج­شنبه 99/2/18 در محل دفتر ریاست با تلاوت کلام ا... مجید آغاز گردید.

در ابتدا جلسه ریاست محترم ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت امام حسین مجتبی (ع) گزارشی از اهم فعالیت­های اقتصادی از جمله بررسی وضعیت کنونی بورس ارائه نمودند و در پی آن جلسه وارد دستور کار شد و مصوباتی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت :

  • به دبیــرخانه کمیسیون­ها مأمــوریت داده شد تا ضمــن ابلاغ به کمیسیــون بازارا پــول و سرمایه جلسه­ای فوق العاده به صورت مشترک با سایر کمیسیون­های مرتبط، موضوع بورس مورد بررسی ویژه قرار داده و نتیجه را به هیأت رئیسه ارائه نمایند.
  • مقرر شد آقایان امتی و کبیر در جلسه آینده هیأت رئیسه حضور یافته و گزارشی از عملکرد کمیسیون­ها ارائه نمایند و راجع به خط و مشی آینده هم پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
  • مقرر شد با توجه به موقعیت استراتژیک استان خراسان رضوی وضعیت مرزهای مشترک به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته، کارهای مطالعاتی انجام شده و طرح های پیشنهادی پس از بررسی به صــورت ویژه و فاخر تدوین و به هیأت رئیسه ارائه تا پس از تصویب به اتاق ایران ارسال شود .
  • پیشنهاد شد اتاق­های مشترک ترکمنستان و تاجیکستان اقدامات انجام شده راجع به تسهیلات امور گمرکی در امر صادرات و واردات را در جلسه هیأت رئیسه ارائه نمایند .
  • مقرر شد دبیرخانه کمیسیــون­ها برای موضوع مرزهای خراسان جلسه­ای با کمیسیون­های تجارت و حمل و نقل و اتاق­های مشترک و انجمن حمل و نقل تشکیل داده و موضوعات مختلف بررسی و پیشنهاد مشخصی ارائه نمایند .
  • جهت حضور پررنگ تر و مشارکت بیشتر آستان قدس رضوی در اتاق مقرر شد طی ارسال نامه­ای به سازمان اقتصادی رضوی، تقاضای حضور نمایندگان آن سازمان در کمیسیون­های اتاق قرار گیرد.

جلسه در ساعت 10 صبح با ذکر صلوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد