اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

برگزاری هشتمین جلسه دبیرخانه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه

برگزاری هشتمین جلسه دبیرخانه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 16 آبان 1395

هشتمین جلسه دبیرخانه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در ساختمان آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی صنایع  معادن  و کشاورزی خراسان رضوی تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهددر این جلسه که مسئولین دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی حضورداشتند گزارشی از سوی اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی در ارتباط به قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه صادرات و مصالح ساختمانی ارائه گردید.

از جمله مواردی که مورد بحث قرارگرفت :

1- تخفیفات حدود 49 درصدی در پایه حمل محمولات صادراتی در فاصله 201 الی 407 کیلومتری مرز سرخس و تقاضای تسری آن به فاصله کمتر از 200 کیلومتر

2-حذف عوارض متقابل 120 یورو ( عوارض رودپارس ) از ناوگان افغانی حامل محمولات صادراتی سیمان کارخانجات استان سیستان و بلوچستان و تقاضای اعمال آن برای کارخانجات خراسان -----

3- معافیت عوارض موضوع ماده 116 ( ترانزیت) کالاهای تولید استان خرسان جنوبی که از طریق بازارچه مرزی صادرات آن صورت می پذیرد تسری آن به کارخانجات خراسان رضوی

4- ایجاد دادگاه های کسب و کار موضوع فرایند رسیدگی به حوادث ناشی از کار دردادگاه ها

5- لزوم تسریع صدور گواهی بدهی های مالیاتی و تمدید کارت بازرگانی

6- هماهنگ سازی بین صادرکنندگان و کارخانجات بزرگ تولیدی و دستگاه مالیاتی

دراین جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیات ذیل اتخاذ گردید.

  • درخصوص تسری تخفیفات 49 درصدی در پایانه حمل محمولات صادراتی باعنایت به توضیحات رئیس محترم اداره بازرگانی و بازاریابی اداره کل راه آهن استان مقررشد با نظر موافق موضوع از طریق راه آهن جمهوری اسلامی ایران پیگیری شود با توجه به نرخ بیکاری حدود 2/13 درصد استان و ظرفیت های خالی کارخانجات سیمان فاصله 201 کیلومتری الی 407 کیلومتری مرز سرخس منتفی گردد بنحوی که کارخانجات سیمان که در فاصله کمتری تا مرز قرار گرفته اند بتوانند از این معافیت ریلی استفاده نمایند ضمن اینکه راه آهن خراسان رضوی نیز با لغو فاصله تعیین شده موافقتدارد .
  • درخصوص حذف عوارض متقابل 120 یورو ( عوارض رودپارس) از ناوگان افغانی حامل محمولات صادراتی سیمان کارخانجات سیستان و بلوچستان مقرر گردید اداره کل محترم امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی چگونگی بهره مندی و اخذ مجوز کارخانجات سیمان سیستان و بلوچستان در ارتباط با حق عوارض متقابل پیگیری های لازم صورت دهند و درصورتیکه این مجوز در اشتغال استان تاثیر منفی نداشته باشد پس از اخذ نظر دفتر محترم اقتصادی استانداری در جلسه بعدی دبیرخانه مطرح گردد.
  • موضوع یکسان سازی عوارض موضوع ماده 116 کالاهای تولیدی استان خراسان جنوبی که از طریق بازارچه ها مرزی صادر می شوند و تسری آن به استان خراسان رضوی از طریق دفتر اقتصاد استانداری خراسان رضوی پیگیری های لازم صورت پذیرد.
  • درخصوص حوادث ناشی از کار و ایجاد دادگاه های ویژه کسب و کار پس از توضیحات رئیس محترم دفتر حقوقی اتاق بازرگانی مقررشد بررسی هایی دراین خصوص صورت گرفته و ضمن مشورت با مسئولین محترم دستگاه قضا چگونگی این پیشنهاد مورد بررسی قرار گیرد.
  • در اتباط با تمدید کارت بازرگانی به منظور جلوگیری از روند صادرات و واردات مقررگردید باتوجه به توضیحات نماینده محترم اداره کل مالیاتی استان درکوتاهترین زمان ممکن پیرامون بدهی های مالیات قطعی شده اظهارنظر شود بطوری که در روند موجود صادرات و واردات خللی بوجود نیاید.
  • درخصوص کارخانجات تولید و صادرکنندگان و مالیاتی که دراین ارتباط متوجه صادرکنندگان می شود بنا به پیشنهاد محترم اداره کل مالیاتی استان مقررگردید قراردادی بین کارخانجات تولید ذیربط و صادرکنندگان مربوطه تسلیم گردد و این قرارداد به تائید اداره کل مالیاتی رسیده و سپس درمحضر ثبت گردد تا بتواند صادرکننده مشمول معافیت های مالیاتی و یا مشوق های صادراتی گردد.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد