اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده 76 : شناسایی قـوانین مخل کسب و کار در اتاق مشهد

رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده 76 : شناسایی قـوانین مخل کسب و کار در اتاق مشهد
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 20 خرداد 1395

مشاور اتاق و رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده 76 قانون برنامۀ پنجم توسعه گفت: اتاق بازرگانی خراسان سعی دارد از طریق شورای گفت و گو و کمیته استانی ماده 76 قوانین و مقررات و بخشنامه های مخل کسب و کار را شناسایی و جهت اصلاح پیگیری کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: مشاور اتاق و رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده 76 قانون برنامۀ پنجم توسعه در نشست با هیأت رئیسه اتحادیه های صنف مشهد در اتاق اصناف اظهار کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تلاش می کند از طریق شورای گفت و گو و کمیته استانی ماده 76 بتواند با کسب نظرات کارشناسان و صاحبنظران قوانین و مقررات و بخشنامه های مخل کسب و کار را شناسایی و پیگیری های لازم برای اصلاح پیشنهاد نماید.
لبافی عنوان کرد: طی سال 1394 اقدامات خوبی در خصوص شناسایی قوانین و مقررات کسب و کار در استان صورت گرفته و به مبادی ذیربط ارسال شده است ولی در ارتباط مقررات مخل اصناف و اتحادیه ها گفت: دبیرخانه کمیته ماده 76 استان آمادگی دارد نظرات تشکل های حوزه اصناف را بررسی و پیگیـــری نماید.
رئیس دبیرخانه کمیته ماده 76 قانون برنامه چهارم در خصوص طرح استاد شاگردی بیان کرد: این طــرح می تواند در شرایط موجود کشور و استان نقش خوبی در مهارت آموزی و ایجاد اشتغال پایدار به وجود آورد و به خصوص در حوزه کسب و کارهای خرد زمینۀ ایجاد فرصتهای شغلی فراهم نماید.
لبافی ادامه داد: پیشنهادات اصلاحی در قوانین و مقـررات کار و تأمین اجتماعی جهت درخواست اتاق اصناف وصول گردید و امّا با استفاده از ظرفیت های موجود هم می توان این طرح را با استفاده از ظرفیت ها و اختیارات دستگاه اجرایی تا اصلاح قوانین و مقررات اجرا کرد.
در این جلسه همچنین مدیرکل فنی و حرفه ای استان نیز روند انجام طرح پیشنهادی را ارائه کرد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد