اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

عقد تفا همنامه بین اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی و اتحادیه صادر کنندگان شرق دریای سیاه ترکیه

عقد تفا همنامه بین اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی و اتحادیه صادر کنندگان شرق دریای سیاه ترکیه
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری :

ه گزارش روابط عمومی اتاق مشهد

در ادامه نشست صبح فعالین اقتصادی استان با هیات اقتصادی طرابوزان کشور ترکیه نشستی با حضور  غلامحسین شافعی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق مشهد،محمد حسین روشنک رییس اتحادیه  صادر کنندگان خراسان رضوی و عضو هیات نمایندگان ،جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد ،رییس نمایندگی وزارت امور خارجه شمالشرق  وبا حضور فعالین اقتصادی دو کشور بر گزار که منجر به عقد تفاهمنامه بین اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی و اتحادیه صادر کنندگان شرق دریای سیاه ترکیه گردید.
در این قرار داد که با هدف گسترش همکاریها بین فعالین اقتصادی دو استان امضا گردید بر ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی از طریق بسط نمایشگاه های دو کشور و گسترش سطح تسهیلات به منظور دیدارهای فعالین دو کشور، تاکید شده است.

IMG

دفتر کشاورزی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد