اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی و فلزات و اولین همایش همکاری مشترک معدنی ایران و افغانستان

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی و فلزات و اولین همایش همکاری مشترک معدنی ایران و افغانستان

توضیحات بیشتر

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد