کسب و کارهای امروزی در جستجوی ایده‌های خلاق فناوری

کسب و کارهای امروزی در جستجوی ایده‌های خلاق فناوری
نویسنده خبر : دبیرخانه همایشها تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 10 دي 1398

عضو کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و ترویج سازمان ملی کارآفرینی کشور گفت: امروزه اکثر کسب و کارها در جستجوی خلق ایده‌های جدید در فضای فناورانه هستند تا از دانش برای عرضه تولیدات و خدمات جدید برای مشتریان خود بهره ببرند و از این طریق زیرساخت‌های لازم را برای نوآوری فراهم کنند.

زهرا پویافر در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه جهانی شدن بازارها و فشار رقابت به شرکت‌ها اهمیت نوآوری را افزایش داده است، اظهار کرد: این واقعیت‌ها شرکت‌ها را بر می‌انگیزد که به عنوان یک ضرورت، تمرکز خود را بر نوآوری افزایش دهند چراکه کسب و کارهای کوچک و متوسط از ارکان مهم اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و در رشد اقتصادی آن نقش بسیار مهمی داشته است.

وی با اشاره به اینکه کسب و کارهای کوچک نیازمند تمرکز بر نیازسنجی و در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و چالش‌ها است، تصریح کرد: کسب و کارهای کوچک، نوآوری و ارزش افزوده را در پی دارد و مشتریان را به خود وفادار می کند تا آن نوآوری در بازار به سودآوری بیشتری تبدیل شود.

عضو کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و ترویج سازمان ملی کارآفرینی کشور گفت: بنابراین وقتی صحبت از موفقیت می‌شود در واقع به کسب و کارهایی اشاره می‌کنیم که محصول خود را تجاری سازی کرده و تبدیل به سودآوری شده است چراکه نوآوری‌های تکنولوژیکی، بازاریابی، اجرایی و استراتژیک به تحول و موفقیت در کسب و کار منجر خواهد شد.

پویافر چالش‌ها، رقابت در فضای بزرگ‌تر شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک را یک کسب و کار خلاق و نوآور دانست و افزود:  حضور کسب و کارهای کوچک در محیط‌های بزرگ‌تر و حتی بین المللی می‌تواند رشد و نوآوری بیشتری را درپی داشته باشد چراکه امروزه نوآوری کلید اصلی برای ماندن در صحنه رقابت است.

وی خاطرنشان کرد: جهانی شدن برای بعضی از کسب و کارهای کوچک و متوسط که فاقد نیروی انسانی کافی، منابع مالی، مهارت در زبان و چشم‌انداز بین‌المللی هستند، یک امر هولناک و دلهره‌آور بوده است.

عضو کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و ترویج سازمان ملی کارآفرینی کشور با اشاره به اینکه شرکت‌های کوچک درزمینه نوآوری، قابلیت انعطاف پذیری و سرعت واکنش بیشتری نسبت به کسب و کارهای بزرگ داشته است، تصریح کرد: شرکت‌های کوچک و متوسط با به کارگیری تکنولوژی جدید در توسعه نوآوری محصول خود باید از تمرکز سنتی فاصله گرفته و در محیط‌هایی با رقابت بالا بپردازند چراکه عوامل محیطی بر نوآوری کسب و کار اثرگذار است.

پویافر یادآور شد: آموزش و آگاهی و داشتن دانش کافی و تجربه و بکارگیری تکنولوژی، منجر به موفقیت و سودآوری سریع کسب و کارهای کوچک خواهد شد. 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی