اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

شکوفایی حوزه ترانزیت در گرو تفاهم بخش دولتی و خصوصی است

شکوفایی حوزه ترانزیت در گرو تفاهم بخش دولتی و خصوصی است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : جمعه ، 29 آذر 1398

مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران:

شکوفایی حوزه ترانزیت در گرو تفاهم بخش دولتی و خصوصی است

مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران گفت: شکوفایی حوزه ترانزیت در گرو تفاهم نهادهای دولتی متولی با بخش خصوصی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «مصطفی آیتی» در حاشیه «نخستین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی» در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: برای کمک به این بخش باید قوانین دست و پاگیر را حذف کنیم، بسترها و زیرساخت ها را فراهم کرده و در جهت کاهش هزینه های بخش خصوصی بکوشیم تا این فعالان این حوزه بتوانند برای کشور ارزآوری داشته باشند. اگر به این نقطه تفاهم برسیم، به نظر بنده قطعا می توانیم به اهداف مان در این حوزه نائل شویم.

وی در خصوص تاثیر تحریم ها بر حوزه ترانزیت عنوان کرد: قطع به یقین هیچ کشوری نخواهد توانست بر بخش خصوصی کشور دیگر اثر بگذارد، بخش خصوصی این توانایی را دارد تا با موفقیت و سربلندی از تحریم ها عبور کند. حال اگر بخش خصوصی و بخش دولتی ما در کنار هم قرار بگیرند و با یکدیگر گام های موثری بردارند، قطعا به نتایج مطلوبی دست خواهیم یافت.

وی با اشاره به اینکه؛ به اعتقاد ما نه تنها تشکل های حوزه حمل و نقل بلکه بخش خصوصی هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست نیافته است، تصریح کرد: شاید بخشی از این مسئله متوجه دورانی باشد که ایجاب می کرده تا دولت ها و بخش عمومی بزرگ تعریف شود. لذا توسعه بخش عمومی به صورت طبیعی بر بخش خصوصی تاثیر می گذارد و بخش خصوصی را کوچک نگه می دارد و این بخش جایگاه اصلی خود را در اقتصاد پیدا نمی کند.

مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران ادامه داد: اساسا دولت ها در دنیا کوچک هستند و بوروکراسی دولتی در اقتصادهای موفق، پیچیده و مخل نیست. در دنیا دولت  ایگاه خودش را سیاستگذاری و بسترسازی تعریف می کند و این بخش خصوصی است که اقتصاد را به حرکت در می آورد و در این حوزه ذی نفع می باشد.

آیتی خاطرنشان کرد: در کشور ما تمامی قوا و دستگاه ها باید این جسارت را داشته باشند که اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنند و دولت ها و  بخش های عمومی زمانی از حوزه اقتصاد خارج شوند و اجازه فعالیت به بخش خصوصی را بدهند، قطعا آن اقتصاد موفق و شکوفا خواهد شد، ما نیز باید این رویکرد را اتخاذ کنیم و در این مسیر حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: تشکل ها در بخش ترانزیت هنوز چندان قوی نیستند، ما باید به عنوان بخش دولتی بپذیریم که بایستی عرصه را برای تشکل ها و شرکت های حوزه ترانزیت باز کنیم و اجازه دهیم که آن ها حرکت کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران ادامه داد: از سوی دیگر بخش خصوصی نیز باید مطالبه گرانه عمل کند. بخش دولتی نیز باید به این نتیجه برسد که بخش خصوصی به آن بلوغ لازم رسیده و می تواند در عرصه اقتصاد به شایستگی فعالیت کند. این دو مسئله باید به صورت توامان مدنظر قرار بگیرد تا جایگاه بخش خصوصی ارتقاء پیدا کند و بخش دولتی بستر را برای بخش خصوصی گسترده تر تعریف نماید و اجازه دهد این شکوفایی در عرصه های مختلف اقتصادی و ویژه در بخش ترانزیت حاصل شود. 

آیتی تصریح کرد: قطعا سرمایه گذاری در مسیر توسعه زیرساخت ها در وهله نخست وظیفه دولت است اما در تمام دنیا بخش های خصوصی نیز به این حوزه ورود پیدا می کند، چرا که منابع دولت ها محدود است. در ایران نیز به تدریج بستر برای فعالیت بخش خصوصی مهیا می شود و منابع بخش دولتی ما نیز خصوصا در شرایط حاضر اجازه نمی دهد که خواسته هایمان را محقق کنیم لذا باید اقتصاد خصوصی به کمک اقتصاد دولتی بیاید، اما تحقق این مهم الزاماتی نیز دارد، به طور مثال بخش خصوصی باید این اطمینان را حاصل کند که در این بخش به سود می رسد.

وی ادامه داد: متاسفانه در عرصه هوشمندسازی حوزه حمل و نقل در بخش های دولتی و خصوصی موفقت چندانی حاصل نکرده ایم و این موضوع باید در اولویت ما باشد.

مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران اشاره ای به قوانین حوزه حمل و نقل و ترانزیت داشت و یادآور شد: ما به اندازه کافی قانون داریم و حتی می توانیم بگوییم که در بخش ترانزیت قوانین متعددی وجود دارد، حال اگر در حوزه ترانزیت تنقیح  و تسهیل قوانین صورت بگیرد، قطعا این بخش در آینده توسعه پیدا خواهد کرد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد