اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن؛ زمین شناسی و صنایع وابسته

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد