اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

بسته‌ای پیشنهادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل کالا ، تهیه می‌شود

بسته‌ای پیشنهادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل کالا ، تهیه می‌شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 01 آبان 1398

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواستار شد:

بسته‌ای پیشنهادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل کالا ، تهیه می‌شود

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت توسعه سرمایهگذاری خارجی در استان، تاکید کرد: عرصه حمل و نقل و ترانزیت استان دارای ظرفیت های فراوانی است و از این منظر می تواند بستر مطلوبی برای جذب این جنس سرمایه گذاری ها باشد. به همین منظور، پیشنهاد داریم که بسته ویژه ای در حوزه سرمایهگذاری خارجی تهیه و به مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی استان ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ احمد زمانیان در دومین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: ما با سرمایهگذاری خارجی در استان مخالفتی نداریم اما باید توجه داشت که عمده سرمایه گذاری ها مربوط به بخش خدمات است و چه بسا می توان با ارائه طرح های موثر، سرمایهگذاران خارجی را به بخش های زیرساختی هدایت کرده و از مشارکت آن ها در این حوزه بهره گرفت. مثلا آن ها را ترغیب به راهاندازی تیرپارکها کرد.

وی افزود: باید توجه داشت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی مسئولیتهای زیادی دارند اما تعیین نصاب 250 هزار دلار برای صدور جواز سرمایهگذاری اتباع خارجی در ایران، مبلغ زیادی نیست.

وی با اشاره به وضعیت کنونی مرزهای استان با افغانستان گفت: در حال حاضر با بروز بعضی مشکلات در مرزهای میلک و دوغارون (در جوار افغانستان)، شرایط دشواری رقم خورده است و نگرانی نسبت به تشدید مشکلات وجود دارد. افغانستان خودروهای چادری که قابلیت ترانشیپ دارند را کمتر به این مرز گسیل می کند و خودروهای ما نیز در مرز دچار توقف 5 روزه شدهاند. همچنین کرایه حمل و نقل افزایش زیادی داشته و به 15 تا 20 میلیون تومان رسیده است. البته طرف افغان قول همکاری داده است. این مسئله باید از طریق کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بررسی و برای حل مشکل، هیاتی از اتاق به مرز اعزام شود.

زمانیان ادامه داد: علاوه بر این، مرزهای میلک و نیمروز نیز شرایط حادتری پیدا کرده‌اند که طی روزهای اخیر پیگیر موضوع آن‌ها بودهایم. متاسفانه توان ما برای حل مشکلات در این مرزها بیش از این نیست. این احتمال وجود دارد که نیمه آبان ماه مدیرکل دفتر نظارتی گمرک ایران به استان ما سفر کند و نشستی نیز در انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی با مدیران گمرکی خواهیم داشت. در این نشست میتوان این مسائل را به مسئولان منتقل کرد. پیشنهاد دیگر ما این است که 4 نفر از اعضای کمیسیون حمل و نقل اتاق استان که در حوزه مرز نیمروز فعالیت دارند، نامهای به اتاق افغانستان ارسال کنند تا به منطقه عزیمت و مسئله ریشهیابی شود. البته باید توجه داشت بخشی از مشکل از طرف مقابل است.

وی با تاکید بر لزوم راهاندازی کمیتههای زیرمجموعه کمیسیون حمل و نقل استان گفت: با تعیین کمیتهها، همه موضوعات به این ساختار ارجاع خواهد شد. در این کمیسیون 3 کمیته جادهای و ترانزیت، ریلی و دریایی مصوب و تشکیل شده که مشارکت همه اعضا در آن بسیار مناسب است. باید توجه داشت که یکی از امتیازات ارزیابی کمیسیونهای اتاق مربوط به فعالیت های کمیته های تحت نظر آن است. لازم است پیش از تشکیل هر جلسه کمیسیون، کمیتهها طی هر ماه یکی دو جلسه برگزار کنند تا سپس مسائل در کمیسیون مطرح شود.

*

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد در خصوص برگزاری همایش ملی ترانزیت در مسیر توسعه در آذر ماه امسال نیز بیان کرد: برگزاری همایش ملی «ترانزیت در مسیر توسعه» در سطح کشور نهادینه شده و اکثر بزرگان و دولتمردان به این حوزه ورود پیدا کردهاند. این بهترین فرصت برای استان است تا انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی و اتاق بازرگانی مشهد، این همایش را به نحو احسن برگزار کنند. همایش ملی ترانزیت در مسیر توسعه قرار است روز پنجشنبه 28 آذر، در مشهد و در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شود. چیدمان پیشنهادی برگزاری این همایش نیز ارائه شده که احتمالا مورد تایید خواهد بود.

زمانیان اضافه کرد: در قالب این همایش قرار است 4 پنل برگزار شود که در آن مباحث کارشناسی مطرح میشود و خروجی آن طی یک بیانیه در اختتامیه همایش قرائت خواهد شد. همچنین در اختتامیه این همایش از 13 شرکت حمل و نقل بینالمللی نمونه کشوری تقدیر خواهند شد.

*فعالیت 20 شرکت حمل و نقل بین‌المللی در خراسان رضوی که توسط سرمایه‌گذار خارجی راه‌اندازی شده اند

در ادامه فاضل خیاط، مدیر مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی، با اشاره به مشوقها و قوانین مربوط به سرمایهگذاری اتباع دیگر کشورها در ایران گفت: مرکز خدمات سرمایهگذاری یک استان به ریاست هر استاندار در استان ها تشکیل شده و مسائل مربوط به سرمایهگذاری خارجی در کشور براساس قانون سال 81 عمل میشود. بر این اساس مرکزی در هر استان برای این منظور راهاندازی میشود و در آن از هر دستگاه اجرایی کارشناسانی مستقر هستند. این مرکز کانون مراجعه سرمایهگذاران خارجی است. در حال حاضر از 12 دستگاه اجرایی استان نمایندگانی در مرکز ما حضور دارد.

وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات در حوزه سرمایهگذاری اتباع خارجی در زمینه حمل و نقل مشکلات زیادی داشت که امروز این مشکلات بسیار کمتر شده، گفت: در بسیاری از کشورها سهم سرمایهگذار خارجی از سرمایه خود در یک کشور به نسبت 49 به 51 تقسیم میشود که این محدودیت در قانون کشور ما رفع شده است. اعمال این شرایط در زمینه سرمایهگذاری خارجی برای راهاندازی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی امری استثنایی است و سهمیه صددرصدی تبعه خارجی از سرمایهگذاری خود کمی خدشهدار میشود. به عنوان نمونه مدیرعامل شرکتهای حمل و نقل بینالمللی باید تبعه ایران باشد. این مسئله در برخی موارد توجیهات قابل قبولی نیز داشته است.

مدیر مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر غیرکارشناسی بودن اعمال سهم صددرصدی برای سرمایهگذار خارجی تصریح کرد: امروز که در مورد درصد سرمایهگذاری خارجی صحبت میشود، باید دید چه کشورهایی سهم صددرصدی را برای سرمایهگذاران خارجی اعمال کردهاند. البته شاید ملاحظاتی در مورد سرمایهگذاری خارجی در زمینه حمل و نقل وجود داشته باشد. اگر به این نتیجه برسیم که نباید صددرصد سهم سرمایهگذار خارجی در حوزه حمل و نقل را برای او قائل شد، قانون مانع ما نشده است. 

خیاط اضافه کرد: در حال حاضر 20 شرکت حمل و نقل بینالمللی در خراسان رضوی فعال هستند که توسط سرمایهگذار خارجی راهاندازی شده اند. البته این آمار میتواند بیشتر از این باشد چون دریافت مجوز از مرکز خدمات سرمایهگذاری استان امری اختیاری بوده و نوعی مشوق محسوب میشود. این مشوقها سرمایهگذار را ترغیب می کند تا برای دریافت آن به مرکز مذکور مراجعه کند.

وی در خصوص حداقل میزان سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شرکت حمل و نقل بینالمللی توسط سرمایهگذار خارجی، بیان کرد: نوع سرمایهگذاری خارجی برای ایجاد این شرکتها میتواند نقدی یا به صورت ناوگان خریداری شده باشد و حداقل سرمایهگذاری مورد نیاز آن 250 هزار دلار است.

مدیر مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی با بیان اینکه تشویق سرمایهگذاری خارجی در قانون برای تمامی فعالیتها در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: صدور مجوز توسط مرکز خدمات سرمایهگذاری استان امری اختیاری و پوششی است. مجوز سرمایهگذاری خارجی در هیات سرمایهگذاری خارجی کشور صادر میشود.

خیاط خاطرنشان کرد: استاندار خراسان رضوی در طرحی به مرکز خدمات سرمایهگذاری استان، از ما خواسته تا فرآیند صدور مجوز در دستگاههای اجرایی را به صورت میدانی پایش کنیم. این برنامه با سازمان جهاد کشاورزی استان آغاز شد. در حال حاضر بسیاری از گلایههای بخش‌خصوصی در مورد صدور مجوزها به حق و حتی کمتر از آن چیزی است که باید باشد. هدف ما این است که برای هر فرآیندی که در استان نیاز به بررسی و بهبود داشته باشد، محقق کنیم. باید توجه داشت تسهیل فرایند صدور مجوزها برای هر دو طرف داخلی و خارجی صورت میگیرد و تاکید استاندار نیز بر تسهیل فرآیندها برای فعالان داخلی بوده است.

وی اضافه کرد: در حوزه حمل و نقل نیز چندین مجوز اصلی و کلیدی وجود دارد که یکی از آن‌ها مربوط به مجتمعهای خدمات رفاهی و تیرپارک‌ها و دیگری مربوط به اخذ پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالاست. به عنوان نمونه کسب استعلامات برای راه‌اندازی این مجموعه‌ها از اداره کل راه و شهرسازی، نیازمند صرف زمان زیادی از سوی متقاضی بود. البته ما نیز در پایش‌مان، قوانین و فرآیندها را از نگاه تکتک دستگاهها بررسی میکنیم.

خیاط تصریح کرد: اگر کمیسیونهای اتاق نیز موانع و مشکلات خود در حوزه حمل و نقل جادهای را به ما منعکس کنند، میتوانیم در جهت رفع و رجوع آن اقداماتی که لازم است و در سطح اختیاراتمان می گنجد را انجام دهیم.

* جذب سرمایه‌گذاری، بدون ایجاد زیرساخت‌ها و صرفا با ارائه امتیازات، می‌تواند مشکل‌ساز شود

سیدقاسم حسینی، عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل بینالمللی خراسان رضوی، با بیان اینکه ایجاد جذابیت برای سرمایهگذار خارجی باید از روش های موثری باید صورت بگیرد، عنوان کرد: ما بدون ایجاد زیرساختهای لازم و صرفا با ارائه امتیازات بیشتر خواهان جذب سرمایهگذار هستیم که چنین مسئلهای میتواند مشکلساز شود.

وی افزود: باید توجه داشت کشورها در حوزه فعالیتهای سرمایهای تلاش میکنند و سرمایهگذاران را به کشور خود دعوت می نمایند اما اگر یک فرد خارجی مجوز ایجاد شرکت حمل و نقل بینالمللی داشته باشد، بسیار راحت میتواند هر گاه مایل بود خودروهای خود را به کشوری دیگر منتقل کند و اینجاست که شرکت ثبت شده با مدیرعامل ایرانی‌اش، مشکلاتی را تجربه خواهند کرد.

حسینی تاکید کرد: در خصوص این مسئله خیلی با بخش خصوصی مشورت نشده است. در حال حاضر نرخ حمل و نقل را افغانستانیها تعیین میکنند. بعد از سرمایهگذاری در کشور ما نیز ممکن است شرایط به گونهای پیش برود که طرف ایرانی کنار گذاشته شود. نکته دیگر این است که اگر سرمایهگذار خارجی قصد افزایش یا کاهش قیمت خدمات خود را داشته باشد و بر این مهم نظارتی انجام نشود، رویه ها با مشکل رویه رو خواهد شد.

*ماهیت سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت با دیگر فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است

سیدمرتضی قندچی، دبیر اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی، نیز در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: در حال حاضر سرمایهگذاری خارجی در شرکتهای حمل و نقل بینالمللی وجود دارد و بیشتر سهام آن هم در اختیار مجموعههای خارجی است. دید برخی افراد این است که سرمایهگذار خارجی یک تهدید خواهد بود. سرمایهگذار خارجی توقعاتی دارد که این توقعات معضلاتی ایجاد میکند. باید توجه داشت سرمایهگذاری خارجی در بخش حمل و نقل بینالمللی تفاوتهای زیادی با بخشهای دیگری اقتصادی دارد. در واقع سرمایهگذاری خارجی برای ایجاد یک کارخانه روی زمین ایجاد شده اما سرمایهگذاری در حوزه حمل و نقل چنین ماهیتی ندارد.

وی تاکید کرد: لازم است ترکیب سرمایهگذاری خارجی با روند دقیقتری اعمال شود. به عنوان نمونه میتوان سرمایهگذاری خارجی را در حوزه تیر پارکها پیادهسازی کرد.

احد خزایی، مدیرعامل شرکت مدیران حمل پارس، با اشاره به اینکه سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده در شرکتهای حمل و نقل بینالمللی بیشتر در شرکتهایی است که از خودروهای کشنده برخوردار باشند، یادآور شد: تجاری که در این حوزه سرمایهگذاری میکنند، غریبه با حوزه حمل و نقل نیستند. باید توجه داشت یکسری اشکالات از طرف خود ماست. چرا باید یک ایرانی مدیرعامل شرکتهای ایجاد شده توسط سرمایهگذاران خارجی شود؟ اگر قاچاقی وجود دارد، مدیر عامل باید مانع آن شود. قاچاق بعضا در شرکتهای ایرانی هم رخ میدهد. مدیر عامل یا باید تعهدات را قبول نکند یا اگر قبول میکند، لازم است به مسائل اشراف داشته باشد.

وی تصریح کرد: همچنین نباید از یاد برد تجمیع شدن فرآیندها در یک مرکز باز هم کار را برای سرمایهگذار آسان نکرده چون اکثر اختیارات مربوط به تهران است.

حمیدرضا دشتی، دیگر عضو هیات مدیره شرکتهای حمل و نقل بینالمللی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه ترکیب سرمایهگذاران خارجی درحوزه ترانزیت استان بیشتر از اتباع افغان است، گفت: معمولا سرمایهگذاری باید به سمت فعالیتهای تولیدی و کلان برود، نه فعالیتهای خدماتی. سرمایهگذاری خارجی در حوزه خدمات و ترانزیت چگونه قرار است به بازتولید سرمایه کمک کند؟ ما با ارائه سهم مالکیت صددرصدی یک امتیاز بیهوده ارائه کردهایم. باید توجه داشت نگرانی ما سرمایهگذاری خارجی نیست اما از سیاستگذاریها نگران هستیم. این امتیازات موجب میشود تا سرمایهگذار خارجی مالک مطلق شود و سرمایهگذار ایرانی کنار برود.

*طرح ارائه سهم صددرصدی مالکیت سرمایه‌گذاری به تبعه خارجی، کارشناسی نشده است

مهدی هژبرالساداتی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی بهارران نیز با اشاره به اینکه قیمت هر کامیون بیش از 1.5 میلیارد تومان است، افزود: برای سرمایه گذار خارجی خرید کامیون زمانی با منفعت همراه است که به نرخ کشور خود آن را خریداری کند. این درست است که تبعه خارجی در کشور سرمایهگذاری میکند ولی این سرمایه در گردش بوده و غیرقابل کنترل است.

وی تصریح کرد: این طرح بسیار خام است و اصلا روی آن کار کارشناسی صورت نگرفته است. این رویه شرکای ایرانی را با چالش های جدی مواجه می کند. حرف اول را در یک شرکت، سرمایهگذار میزند اما تعهد با مدیرعامل است. طبق قانون مدیرعامل این شرکتها باید ایرانی باشد. اگر تصمیم ما ایجاد گشایش در اقتصاد و تسهیل در کسب و کارهاست، تبعه ایرانی به خارجی ارجحیت دارد.

احمد فرخی، رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل بینالمللی جهان گردان هم در بخش دیگری از این نشست اضافه کرد: ایجاد سرمایهگذاری در کشور به قیمت سرمایهگذاری بیگانه امری موهوم است.

وی با اشاره به ناچیز بودن حداقل سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، تاکید کرد: همچنین تعیین حداقل 250 هزار دلار سرمایه برای ایجاد سرمایه‌گذاری توسط اتباع خارجی در کشور مساوی قیمت دو کامیون کشنده است.

فرخی با اشاره به اینکه ثبت یک شرکت حمل و نقل در افغانستان برای اتباع ایرانی ممکن نیست، خاطر نشان کرد: هزینه ثبت یک شرکت حمل و نقل بینالمللی در ایران خیلی پایین است. ما به گونهای رفتار کردهایم که شرکتهای ایرانی، سرمایهگذاران خارجی را در کار خود دخیل کنند. در واقع این شرایط زمینهای ایجاد شده که سرمایهگذار ایرانی ناخواسته برود و پشت سرمایهگذار خارجی پنهان شود.

مجید خواجوی، مدیر عامل شرکت دور آسیای یگانه دی، هم با تاکید بر تشکیل کمیتهها ذیل کمیسیون حمل و نقل در اتاق بازرگانی گفت: باید کمیسیون برای کمیتهها برنامهریزی کند تا جلسات آن قوام و دوام داشته باشد. در واقع اصلی‌ترین مسئله در بحث کمیته‌ها این است که کار دنبال شود. 

دین‌محمد فیض‌محمدی، رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل بین‌المللی ستاره یاران زمین، نیز با اشاره به مشکلات پیش آمده در مرز افغانستان تصریح کرد: با جابه‌جایی یکی از مسئولان افغان برخی مشکلات ایجاد شده است.

وی درخصوص مرز نیمروز افزود: مسئله این مرز با سفر به این منطقه قابل حل است. همچنین مدیریت جدید مرز میلک و سرنوشت ترانزیت در این مسیر باید بررسی شود. این مسئله ضررهای جبران‌ناپذیری به ما وارد می‌کند چراکه مسئله افغانستان به موضوع حادی تبدیل شده است.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد