اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1398/07/24

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

اتاق بازرگانی مشهد

جلسه : 11

تاریخ جلسه : 98/07/24

حاضرین- آقایان: شافعی، سیادت، توکلی زاده و خانم سراج احمدی

 یازدهمین جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد، در روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 ساعت 7:30 صبح با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد آغاز گردید. در ابتدا جلسه آقای مهندس شافعی ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، در ارتباط با تحولات و اخبار اقتصادی جهان و کشور موضوعاتی را مطرح نمودند. در ادامه آقای مهندس کبیر دبیر محترم اتاق درجلسه حضور یافتند.

با توجه به اینکه در آذرماه در نظر است به پیشنهاد وزارت امور خارجه همایشی با کشورهای همسایه ایران به میزبانی اتاق ایران برگزار شود و مقرر شده که بین استانهای مرزی تقسیم کار انجام شود. لذا افغانستان و ترکمنستان به اتاق مشهد واگذار شده که باید برنامه ریزی لازم به منظور حداکثر بهره برداری از این رویداد اقتصادی صورت پذیرد.

در ادامه، موضوع تهیه زمین برای اتاق مشهد مطرح و گزارشی توسط دبیر محترم اتاق ارائه گردید.

مقرر گردید، مدل مدرسه کسب و کار با همکاری و نظر اتاق ایران ظرف مدت 3 ماه توسط دبیر اتاق تهیه و به ریاست محترم اتاق ارائه گردد.

مقرر گردید، دوره دوم فرهنگستان نوآوری و کسب و کار دانش آموزی برگزار و به اعضاء علاقه مند اتاق برای حمایت مالی اطلاع رسانی شود

پیرو گزارش دبیر محترم اتاق در ارتباط به رسیدگی به امور شهرستانها مقرر شد، دور اول بازدیدهای شهرستانی در آبان ماه انجام و گزارشات آن به هیأت رئیسه ارائه گردد.

جلسه در ساعت 9 صبح با ذکر صوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد