اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

79/10/5

50

1.  غلامرضا میری (رئیس)

2.  علی سالاری (نائب رئیس)

3.   علی عباس زاده (خزانه دار)

4.   احمد بدیعی (منشی)

5.   فرهاد سحرخیز (عضو)

محمد عباس­ زاده

 محبوبه قاسمی

38515297

www.iransaffronuion.com

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد