اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1398/07/11

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

جلسه : 10

تاریخ جلسه : 98/07/11

حاضرین- آقایان: شافعی، محمودی، خانم سراج احمدی

 دهمین جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد، در روز پنجشنبه مورخ 98/07/11 ساعت 7:30 صبح در محل دفتر ریاست محترم اتاق با تلاوتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید.در ابتدا ریاست محترم اتاق گزارشی از اهم فعًالیت های اتاق و مسائل اقتصادی کشور عنوان نمودند و همچنین گزارشی از برگزاری جلسه با معاونت محترم اقتصادی استاندار راجع به مسائل اقتصادی استان مطرح و در ارتباط با تشکیل مدرسه کسب و کار و مرکز نوآوری در مشهد تأکید داشتند.

پس از آن جلسه وارد دستور کار شد و پس از بحث و بررسی مطالب ذیل مصوب گردید :

- دبیر محترم اتاق با همکاری رئیس مرکز آموزش اتاق ظرف مدت یکماه نظرات تشکل ها و کمیسیون های اتاق را در ارتباط با مدرسه کسب و کار و مرکز نوآوری اتاق استعلام و نتیجه را به هیأت رئیسه گزارش نمایند.

- به منظور توسعه تعاملات و روابط با مدیران دستگاههای اجرائی استان مقرر شد: دبیر محترم اتاق برنامه ریزی های لازم را انجام و به اتفاق هیأت رئیسه اقدام گردد.

- با توجه به برنامه ریزی اولیه انجام شده مقرر گردید: دبیر محترم اتاق ضمن ارائه تقویم دور اول بازدید هیأت نمایندگان از شهرستانها، اقدامات اجرائی از ابتدا آبان ماه انجام شود.

جلسه در ساعت 9 صبح با ذکر صلوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد