اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 98/05/24

مصوبات هیأت رئیسه

جلسه : 8

تاریخ جلسه : 98/05/24

حاضرین- آقایان: شافعی، سیادت، محمودی، توکلی زاده، خانم سراج احمدی و مهمان جلسه آقای شریعتی

 

هشتمین جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد، در روز پنجشنبه مورخ 98/05/24 ساعت 7:30 صبح در محل دفتر ریاست محترم اتاق با تلاوتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس شافعی گزارشی از اهم مسائل اقتصادی و سفر ایشان به ترکمنستان و جلساتی که با آقای جهانگیری برگزار گردید،    ارائه نمودند. مهمان جلسه آقای شریعتی بودند. سپس آقای مهندس کبیر دبیر محترم اتاق گزارشی از شیوه نامه رسیدگی به امور شهرستانها توسط هیأت نمایندگان ارائه نموده و مقرر گردید: شیوه نامه با تغییرات و اصلاحات توسط دبیر محترم اتاق تهیه و مجدداً در هیأت رئیسه ارائه و مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً مقرر گردید: یک نفر هم از اتاق به عنوان مسئول، توسط دبیر اتاق تعیین شود. حداکثر این امر از اول مهرماه عملیاتی شده و اجرا خواهد گردید.

مقرر گردید: تا پایان هفته آینده اعضاء کمیسیون اتاق مشهد تعیین شده و برنامه برگزاری جلسات کمیسیونها از اول شهریورماه اعلام شود. مسئول پیگیری این مهم دبیر محترم اتاق می باشند.

در ادامه آقای سیادت گزارشی از سفر به مرز دوغارون و هیأت همراه آقای مودودی و آقای علیخانی و جلساتی که در اتاق برگزار شده ارائه نمودند.

 

جلسه در ساعت 9:15 صبح با ذکر صلوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد