اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 98/05/09

بسمه تعالی

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

اتاق بازرگانی مشهد

 

جلسه : 7    

تاریخ جلسه : 98/05/09

حاضرین- آقایان: شافعی، سیادت، محمودی، توکلی زاده و مهمان جلسه آقای زمانیان

 

هفتمین جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد، در روز چهارشنبه مورخ 98/05/09 ساعت 7:30 صبح در محل دفتر ریاست محترم اتاق با تلاوتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید. پس از آن آقای مهندس کبیر دبیر محترم اتاق در جلسه حضور یافته و گزارشی از  برنامه حضور وزیر صمت و رئیس و اعضاء محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برای هفته آینده در مشهد و برگزاری جلسه شورای گفت و گو ارائه نمودند. و سپس گزارش مالی 4 ماهه اول اتاق مشهد توسط ایشان ارائه گردید. و مطابقت آن با بودجه مصوب مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد: جهت تعیین اعضاء محترم کمیسیون اتاق، سه نفر از اعضاء محترم هیأت نمایندگان آقایان: امتی، رخصت، محمد نژاد به عنوان نمایندگان از سوی هیأت نمایندگان و دبیر محترم اتاق و رئیس شورای راهبردی کمیسیون ها پس از پیشنهاد اعضاء کمیسیون از سوی رئیس کمیسیون و تأیید کمیته فوق الذکر انتخاب شوند. و در پی آن گزارشی از شرکتهایی که کارخانجات آنها در مشهد ولی دفتر آنها در تهران است، توسط دبیر محترم اتاق ارائه گردید و مقرر شد: موضوع در شورای گفت و گو مطرح و از طریق استاندار محترم خراسان رضوی مورد پیگیری قرار گیرد، آنگاه نامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل خراسان رضوی مطرح و مقرر گردید: با اتاق مشهد مکاتبه و تقاضای حمایت مالی و معنوی نمایند و اتاق مشهد در ارتباط با حمایت مالی از اتاق ایران پیگیری نماید. همچنین در ارتباط با سفرهای شهرستانی تأکید بر عملیاتی شدن و ارائه برنامه از سوی رابطین تا پایان سال جاری انجام شود و مسئولیت پیگیری با دبیر محترم اتاق می باشد.   

 

جلسه در ساعت 9 صبح با ذکر صلوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد