اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 98/04/27

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

اتاق بازرگانی مشهد

 جلسه : 6     

تاریخ جلسه : 98/04/27

حاضرین- آقایان: شافعی، سیادت، محمودی، توکلی زاده و خانم سراج احمدی

 ششمین جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در روز پنجشنبه مورخ 27/04/98 ساعت7 صبح در محل دفتر ریاست محترم اتاق با تلاوتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید. ابتدا ریاست محترم اتاق ضمن گزارشی از شرایط  اقتصادی کشور، اظهار امیدواری نمودند که برخی از مشکلات فراروی فعالان اقتصادی از جمله حل مسئله ذینفع واحد و دریافت مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، بهبودی برای وضعیت فعالین اقتصادی باشد و در پی آن جلسه وارد دستور کار شد و مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :  

 

1- مقرر شد: جهت رابطین معرفی شده از سوی اتاق برای شهرستانها، شیوه نامه ای توسط دبیر محترم اتاق ظرف مدت 15 روز تهیٌه و به هیأت رئیسه جهت برررسی ارائه تا در صورت تائید، در جلسه هیأت نمایندگان مطرح و تصویب گردد. همچنین تأکید شد، برای تشکیل جلسات شهرستانها، تقویم زمانی تهیه و اجرا گردد. بدیهی است جلسات شهرستانی می بایست با هماهنگی مقامات استان و منطقه باشد.

2- گزارش عملکرد اتاق مشترک ایران و افغانستان توسط آقای مهندس سیادت ارائه و مقرر شد:

الف) طرح مطالعاتی با رویکرد برقرای تراز تجاری و تبادل کالایی دو کشور تهیه و در صورتی که مناسب باشد به دولت ارئه گردد.

ب) طرح مطالعاتی در ارتباط با مشارکت اتاق خراسان رضوی، در حل مسائل مرزی منطقه دوغارون تهیه و به ریاست محترم اتاق ارائه شود.

3- مقرر شد: دبیر اتاق در جلسه آتی هیأت رئیسه گزارش کلی از عملکرد مالی اتاق در 4 ماهه سال 98 تهیه و ارائه نماید.

4- مقرر شد: که دبیر اتاق گزارشی از وضعیت بنگاههای اقتصادی که دفتر مرکزی آنها در تهران است و محل فعالیت تولیدی آنها در استان بوده،

 ولیکن کارت بازرگانی آنها در خارج استان صادر شده است را تهیه و به هیأت رئیسه ارائه نمایند.

جلسه در ساعت 9 صبح با ذکر صلوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد