اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 98/04/13

 مصوبات هیأت رئیسه

حاضرین- آقایان: شافعی، محمودی، توکلی زاده و خانم سراج احمدی و مهمان جلسه جناب آقای رخصت

 پنجمین جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در روز پنجشنبه مورخ 13/04/98 ساعت7 صبح در محل دفتر ریاست محترم اتاق با تلاوتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید. ابتدا ریاست محترم اتاق گزارشی از روز صنعت و اهم مسائل اقتصادی کشور ارائه نمودند و راجع به استراتژی توسعه صنعت کشور توضیحاتی ارائه فرمودند و در پی آن جلسه وارد دستورکار شد و پس از مذاکرات، مصوباتی به شرح ذیل اتخاد گردید :

 1- مقرر گردید: کمیسیونها به سمتی هدایت شوند که نتیجه محور باشند بنابراین بودجه مصوب جهت پرداخت به کمیسیونها بایستی بر مبنای نتایج و خروجی های کمیسیون توزیع گردد.

2- تشکلها در استان باید بر اساس شاخص های مرکز رتبه بندی اتاق ایران، رتبه بندی گردند و اختصاص حمایتهای مالی بر همین منوال باشد. ضمن اینکه سیاست اتاق تأمین هزینه های جاری تشکلها نبوده و باید در ازای همکاری های پژوهشی و آموزشی باشد.

3- با توجه به اهمیت نقاط مرزی و رصد و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی مناطق مرزی، مقرر گردید: گروههای کاری از هیأت محترم نمایندگان انتخاب و به صورت فصلی و در صورت نیاز به صورت موردی از این مناطق بازدید و گزارشی جهت بررسی و رفع مشکلات به هیأت رئیسه ارائه گردد.

4- در همین ارتباط برای سایر شهرستانهای استان نیز، گروههایی از هیأت محترم نمایندگان انتخاب و ضمن هماهنگی با مدیران دستگاههای اجرایی استان و ترجیحاً همراهی آنان به این مناطق سفر نمایند و گزارشات مشکلات و راهکارهای حل آن را جهت پیگیری به هیأت رئیسه ارائه نمایند.

5- مقرر گردید: دبیر محترم اتاق با روسای کمیسیونها در ارتباط با پیشنهاد نائب رئیس کمیسیون ها مذاکره و نتیجه را ارائه نماید.

6- آقای مهندس کبیر دبیر محترم اتاق در جلسه حضور یافتند و گزارش برنامه سفر هیأت محترم نمایندگان اتاق ایران را به مشهد توضیح دادند و سپس برنامه عملیاتی سال 98 را ارائه که مورد تصویب واقع گردید.

جلسه در ساعت 8:30 صبح با ذکر صلوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد