اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 98/03/30

جلسه : 4     

تاریخ جلسه : 98/03/30

حاضرین- آقایان: شافعی، محمودی، توکلی زاده، خانم سراج احمدی

 

چهارمین جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در روز پنجشنبه مورخ 98/03/30 ساعت 7 صبح در محل دفتر ریاست محترم اتاق با تلاوتی چند ازکلام الله مجید آغاز گردید. در ابتدا ریاست محترم اتاق ضمن گزارشی از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق ایران اهم مسائل اقتصادی را  ارائه نمودند، در ادامه جلسه ضمن حضور آقای مهندس کبیر دبیر محترم اتاق در جلسه و براساس دستور کار تعیین شده مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- آئین نامه کمیسیون های تخصصی- مشورتی اتاق مطرح و پس از اصلاحات مورد تصویب واقع شد.

2- بر اساس مصوبه هیأت رئیسه مورخ 98/02/26 در ارتباط با موضوع سایت گمرکات مقرر گردید: آقای مهندس کبیر ظرف مدت 4  هفته ساز و کار و روش اجرایی انتقال سایت گمرگ مشهد را به خارج از شهر بررسی و به هیأت رئیسه پیشنهاد نماید.

3- نمایندگان اتاق، در سازمان ها و دستگاههای اجرائی و مجامع که از سوی ریاست محترم اتاق پیشنهاد گردید، مورد تصویب قرار گرفت .

جلسه در ساعت 9 صبح با ذکر صلوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد