اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 98/03/09

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

جلسه : 3     

تاریخ جلسه : 98/03/09

حاضرین- آقایان: شافعی، سیادت، محمودی، توکلی زاده، خانم سراج احمدی و مهمان جلسه جناب آقای امتی

 

سومین جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در روز پنجشنبه مورخ 98/03/09 ساعت 7:30 صبح در محل دفتر ریاست محترم اتاق با تلاوتی چند ازکلام الله مجید آغاز گردید. ابتدا ریاست محترم اتاق گزارشی از حضور در ضیافت افطاری ریاست محترم جمهوری ارایه نمودند. و در ادامه جلسه ریاست محترم اتاق جهت پیگیری امور، همچنانکه قبلاً متذکر شده بودند امور مربوط به هیأت نمایندگان از طریق دبیر محترم اتاق و امور مربوط به هیأت رئیسه از طریق ریاست دفتر ایشان پیگیری شود. سپس جلسه وارد دستور کار شد و مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

1- پیشنهاد برگزاری همایش ملی ترانزیت توسط انجمن حمل و نقل بین المللی مشهد مطرح و مقرر شد: این همایش در آذرماه برگزار شود، و انجمن، پیشنهادات اجرایی خود را به دبیر محترم اتاق اعلام نمایند.

2- در ادامه جلسه آقای مهندس کبیر دبیر محترم اتاق ضمن حضور در جلسه هیأت رئیسه گزارشی از وضعیت نماینگی نیشابور ارایه نموند که پس از مذاکرات مقرر شد: آقای مهندس کبیر با آقای مهندس احمدی عضو محترم هیأت نمایندگان در ارتباط با بهبود وضعیت نمایندگی اتاق در نیشابور مذاکره نمایند.

3- درخواست ایجاد نمایندگی در سبزوار مطرح و مقرر شد: دبیر محترم اتاق ملاقاتی با آقای سبحانی فر نماینده محترم سبزوار در مجلس داشته باشند و دراین مورد تبادل نظر شود و نتیجه نهایی در هیأت رئیسه مطرح و سپس تصمیم گیری گردد.

و در ادامه جلسه آقای مهندس لبافی مسئول دفتر نهاد اقتصاد مقاومتی گزارشی از روند پیشرفت کار ارایه نمودند.

جلسه در ساعت 9:15 صبح با ذکر صلوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد