اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اعزام هیأت تجاری و بازاریابی به کشور کنیا

اعزام هیأت تجاری و بازاریابی به کشور کنیا

از تاریخ 12 تیرماه لغایت 16 تیرماه 1398

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر

021-86085811

021-77493120

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد