اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 98/02/26

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

جلسه : 2     

تاریخ جلسه : 98/02/26

حاضرین-  آقایان: شافعی، سیادت، محمودی، توکلی زاده و خانم سراج احمدی و مهمان جلسه آقای مهندس احمدی

 دومین جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در روز پنجشنبه مورخ 98/02/26 ساعت 07:30 صبح در محل دفتر ریاست محترم اتاق با تلاوتی چند ازکلام الله مجید آغاز گردید. ابتدا ریاست محترم اتاق با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در بیاناتی از وضعیت اقتصادی کشور مطالبی عنوان نمودند. سپس جلسه وارد دستور کار شد و مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

- چگونگی نقش ملی مشهد جهت تعامل با آسیای مرکزی و افغانستان مطرح و پیشنهاد شد :  اتاق خراسان نظر مشورتی خود را اعلام نماید. در همین راستا مقرر گردید: راجع به افغانستان، اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه خراسان. و نیز راجع به آسیای میانه اتاق های مشترک ایران و ترکمنستان و ایران و تاجیکستان حداکثر ظرف مدت 3 هفته گزارش خود را تهیه و به هیأت رئیسه ارسال و سپس نتیجه گیری شود.

- موضوع واگذاری گمرکات مرزی به اتاق خراسان (گمرک) مطرح و ضمن موافقت  با کلیت آن مقرر گردید: دبیر محترم اتاق گزارش خود را ظرف حداکثر 4 هفته تهیه و ضمن حضور در جلسه هیأت رئیسه ارئه نماید.

 این پروژه با سرمایه گذاری اتاق ایران و فعالین اقتصادی خراسان رضوی شکل خواهد گرفت.

 جلسه در ساعت 9 صبح با ذکر صلوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد