اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

ضرورت رفع ابهام در اجرای بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم

ضرورت رفع ابهام در اجرای بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 15 بهمن 1397

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد