اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 97/10/27

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

 

جلسه : 16     

تاریخ جلسه : 97/10/27

حاضرین - آقایان: مهندس شافعی، توکلی زاده، حسینی و خانم سراج احمدی

 جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در روز پنج­شنبه مورخ 97/10/27 ساعت 7 صبح در محل دفترریاست محترم اتاق با تلاوتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید. در ادامه مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

- با حضور دبیر محترم اتاق آقای مهندس کبیر و توضیحات ایشان در ارتباط با بودجه سال 98 اتاق بازرگانی مشهد طرح گردید و با تغییرات جزئی مورد تأیید قرار گرفت .

 جلسه در ساعت 9 صبح با ذکر صلوات به پایان رسید .

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد