اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی: بحران آب در کشور ناشی از کوتاهی در بخش مدیریت است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:  بحران آب در کشور ناشی از کوتاهی در بخش مدیریت است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 12 دي 1397

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:

بحران آب در کشور ناشی از کوتاهی در بخش مدیریت است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: مدیریت آب کشور در رویکردها و اقدامات خود دچار قصور بوده و به ظرفیت های اکولوژیکی توجه نکرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ عباس کشاورز در همایش ملی «مدیریت آب در شرق کشور» اظهار کرد: بحران آب به تنهایی متوجه عملکرد بخش کشاورزی و یا صنعت نیست؛ بلکه مشکل از سیستم مدیریت آب در کشور نشات می گیرد که به مولفه های متعدد و مهمی بی توجه بوده و ظرفیت های اکولوژیکی نمونه ای از آن هاست.

وی تاکید کرد: متاسفانه یک ضعف بزرگ ما این بوده که به رویکردهای مدیریت آب توجه نشده است و از این منظر باید در برخی سیاست ها و راهبردها تجدیدنظر کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه در واقع بسته جامعی برای تخفیف بحران در بخش های زیست محیطی است، عنوان کرد: البته باید توجه داشت که آمار و ارقامی که در حوزه آب از سوی سازمان های دولتی و خصوصی ارائه می شود، یکسان نیست. به عبارت دیگر در گفتمانمان، پایه های زبانی مشترک نداریم.

کشاورز با تاکید بر اینکه باید مدیریت تقاضا در حوزه آب حاکم شود، تصریح کرد: آب یک مسئله اجتماعی، امنیتی و سیاسی است، لذا باید هزینه بخش های زیست محیطی و اجتماعی آب را دولت پرداخت کند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه مدیریت آب باید خصوصی باشد، عنوان کرد: تا زمانی که مدیریت آب دولتی باشد، اوضاع و شرایط مان همین خواهد بود. تمامی آحاد جامعه باید به اهمیت مدیریت آب توجه کنند و واقف شوند. یک رویکرد مدیریتی کارآمد در این حوزه مستلزم مشارکت جویی آحاد جامعه است.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید بسته ای از ظرفیت های منطقه شرق کشور گردآوری کند تا به زبان آمایش سرزمین با دولت وارد مذاکره شود و معتقدم که این تنها راهکار برون رفت از بحران خواهد بود.

کشاورز به بعضی از عمده ترین چالش ها در منطقه شرق کشور گوشه چشمی داشت و افزود: در شرایط کنونی نباید تمرکز صرفا بر مسئله «تامین آب» به عنوان راه حل برون رفت از بحران باشد بلکه بایستی با تمرکز بر رفع و حل مسائل مرتبط با «ناپایداری منطقه» و مدیریت یکپارچه طبیعی و اصلاح زیرساخت ها، برای برون رفت از بحران آب در شرق کشور اقدام کرد.

وی یادآور شد: ارتقای مدیریت منابع آب از طریق ساماندهی بخش تقاضا، ارزش گذاری آب به عنوان یک نهاده اقتصادی، مشارکت ذی نفعان و بخش خصوصی در مدیریت آب، کاهش تبخیر آب، بازچرخانی های متعدد آب و استفاده از فناوری های نوین در صنعت، بهره گیری مجدد از پساب شهری، ارتقای بهره وری، اصلاح آموزش و فرهنگ سازی عمومی، اصلاح الگوی مصرف در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت، اصلاح ساختار مدیریت آب و... ممکن می شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: البته تمامی راهکارها به موارد فوق الذکر خلاصه نمی شود بلکه بایستی مباحثی همچون ارتقای زیرساخت های کمی و کیفی و حفاظت از منابع آب، تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، به کاربردن سیاست آب مجازی، مشارکت و همگرایی دستگاه های حاکمیتی در اجرای این اقدامات، فراهم نمودن مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح های آبی، حمایت از صنایع کم آب بر در منطقه، اصلاح الگوی کشت و معرفی گیاهان با تقاضای آبی کم تر، توسعه پایدار شرق کشور از طریق تدوین برنامه توسعه اقتصادی و توجه بیشتر به ظرفیت های طبیعی، صدور دیپلماسی از طریق تثبیت حقابه های داخلی و مرزی، ایجاد تکنولوژی های جدید برای ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و ... نیز در دستور کار قرار گیرد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد