اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 97/10/06

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

 

جلسه : 15     

تاریخ جلسه : 97/10/06

حاضرین - آقایان: مهندس شافعی، محمودی، توکلی زاده و خانم سراج احمدی

 جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در روز پنجشنبه مورخ 97/10/06 ساعت 7:30 صبح در محل دفتر ریاست محترم اتاق با تلاوتی چند ازکلام الله مجید آغاز گردید. ابتدا ریاست محترم اتاق گزارشی از سفر به ترکیه همراه با رئیس جمهور و آخرین وضعیت اقتصادی کشور و مسائل داخلی اتاق عنوان نمودند و در ادامه مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

- پیرو مصوبه هیأت رئیسه مورخ 97/05/04 جهت تشکیل کمیته انتخاب پیشکسوتان مقرر گردید؛ اعضای معرفی شده از سوی هیأت رئیسه به دبیر اتاق ارائه گردد و دبیر اتاق پس از جمع بندی برای انتخاب نهائی، اعضای کمیته را به ریاست محترم اتاق ارائه نماید .

- در برگزاری همایش آب و کشاورزی مقرر شد، دبیرخانه این همایش با آقایان حسینی و توکلی زاده جلسه ای برای هم اندیشی برگزار نمایند.

- با توجه به زائرپذیری و گردشگری در مشهد که پس از پایش و بررسی مشخص شده که حضور زائر و گردشگر در مشهد ارزش افزوده ای برای مشهد ندارد. لذا مقرر گردید، جهت بررسی و توجیه بار مالی زائرین در اردیبهشت ماه همایشی از طرف اتاق برگزار شود.

- مقرر گردید، دبیر محترم اتاق هماهنگی نمایند که ضیافت شامی با حضور نمایندگان استان خراسان در مجلس شورای اسلامی و هیأت نمایندگان در مشهد برگزار شود. و همچنین ملاقاتی بین نمایندگان مجلس و با حضور اعضاء هیأت نمایندگان اتاق خراسان در در روز هیأت نمایندگان اتاق ایران در تهران تشکیل شود.

- با توجه به برگزاری همایش محیط کسب و کار توسط اتاق و پس از مذاکرات هیأت رئیسه مقرر گردید، دبیرخانه دائمی لیگ دانش آموزی جهت توسعه کارآفرینی در اتاق مشهد تشکیل شود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد