اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1397/04/27 (جلسه پنجاه و شش)

پنجــاه و ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق به ریاست آقای مهندس شافعی و با حضور آقای میرزائی معاون محترم اقتصادی استاندار و آقای رسولیان مدیرکل محترم دفتر اقتصادی استانــداری تشکیل شد .

موضوعات مطرح شده در این جلسه :

     - ارائه گزارش اعضاء هیأت نمایندگان از نتایج مذاکرات و تعاملات با هیات خارجی در سفر به اتریش و سوئیس در معیّت ریاست محترم جمهــوری .

    - مکاتبه با مقامات دولتی در ارتباط با مشکلات واحدهای تولیدی و مشکلات ارزی و سیاستهای اتخاذ شده .

    - درخواست اتاق ایران جهت اعلام عمومی فهرست استفاده کنندگان از ارز دولتی توسط بانک مرکزی .

   - با توجه به گزارش کلی ارائه شــده بانک مرکزی در ارتبــاط با تسهیلات اعطائی به بخش های اقتصـــادی درخواست شد که گزارش تفکیکی بخش ها در ارتبــاط با تسهیلات اعطائی به اتاق ایران ارسال شود.

  - ضرورت تهیه نقشه راه اقتصــاد با ثبات توسط دولت

- تشکیل اتاق فکر دائم در اتاق ایران متشکل از نخبگان اقتصادی و ...

- همکاری با اتاق ایران در تشکیل اتاق مشترک ایران و تاجیکستان

- اطلاع رسانی  مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی به اعضاء در ارتباط با عدم قطع برق واحدهای صنعتی توسط شرکت برق . همچنین موارد خلاف مصوبه از طریق دفتر حقوقی اتاق مشهد پیگیری حقوقی شود.

- با توجه به گزارش دبیراتاق از موضوع سهم مالیات استان ، موارد قابل ارائه در جلسه با رئیس کل امور مالیاتی کشور نظرخواهی شد .

- عدم جایگاه مناسب استان خراسان از نظر اقتصادی و ضرورت ارتقاء تعاملات بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر در جهت توسعه استان

- لزوم بهره گیری از ظرفیت های استان در  افغانستان- آسیای میانه و ترانزیت

 - انتقال دفاتر مرکزی شرکتهای بزرگ و انتقال پرونــده مالیاتی آنها به استان.

 - تعیین چارچوب برای چگونگی نظارت بر فروش کالاهای وارداتی با ارز دولتی.

 - مشکلات قیمت فروش صنایع غذایی- لبنی- آرد و نان و ... که نظارتی  است و این صنایع به دلیل اینکه قیمت مواد اولیه آنها تحت ضابطه مشخصی نیست و مرتباً در حال افزایش است به بحران خورده اند و در حال تعطیل شدن هستند باید به طور عاجل پیگیــری و حل شود.

- درخواست استفاده از ظرفیت یک درصد اعتبارات پژوهشی استان برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری استان .

- پیگیری  حل بسیاری از مسائل اقتصادی بالاخص موضوع مراوده تجاری با افغانستان (در حوزه های امور خارجه- نیروی انتظامی- گمرک و ...) به صورت میدانی .

- ضرورت بررسی و حل مشکل توقف کامیونها در دوغارون با برگزاری جلسه در منطقه در سطح مدیران کل مرتبط استان .

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد