اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1397/02/26 (جلسه پنجاه و چهار)

مصوبات جلسه 54 هیأت نمایندگان اتاق مورخ 97/02/26

پنجاه و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق به ریاست آقای مهندس شافعی و با حضور اعضاء محترم هیأت نمایندگان تشکیل گردید در این جلسه از اعضاء محترم هیأت نمایندگان و بخش اجرایی اتاق به واسطه همکاری و انجام کلیه امور مرتبط با اجلاس هیأت نمایندگان اتاق های سراسر کشور تشکر و قدردانی شد. در ادامه ذکر شد که یکی از مسائل مهم، حمایت اصولی و هدفمند از بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی است که مقرر شد با دستگاههای اجرایی مرکز جلسات ویژه ای در این ارتباط برگزار شود.

در ارتباط با سیاست جدید ارزی دولت، بحث و تبادل نظر و بیان شدکه این روش باعث از دست رفتن ذخایر ارزی برای خرید کالای غیر اساسی و ایجاد و افزایش رانت خواهد شد. همچنین صادرات غیرنفتی کاهش شدید خواهد داشت و این طرح به نتیجه ای مــوفق منتج نخواهد شد.

لازم است اتاق به صراحت مسائل کشور را به دور از فضای رسانه ای و به صورت صادقانه به دولت اعلام نماید. و به منظور حل مشکلات کشور نیاز است که همراهی جامعه را داشته باشیم .

مضافاً بر اینکه استراتژی اتاق در ارتباط با سیاستهای شتاب زده دولت به طور شفاف اعلام شود.

در ادامۀ جلسه، با توجه به حضور آقای هوشنگ نژاد مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی مشهـد به عنوان مهمان، به موضوعاتی همچون همکاری نمایشگاه و اتاق در جهت توسعه صادرات و تأثیرآن بر فعالیت های اقتصادی، لزوم رویکرد اداره نمایشگاه به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و حرکت آن در جهت کمک به بهبود منافع اقتصادی بنگاهها و فعالیت های اقتصادی و اجتناب از تکثرگرایی در ایجاد نمایشگاه در شهرهای مختلف و لزوم ساماندهی و واگذاری برگزاری نمایشگاهها و اعزام هیاتها و انتخاب رایزنان بازرگانی به بخش خصوصی و اتاق پرداخته شد.

در این جلسه ضمن اعلام آمادگی نمایشگاه جهت انعقاد یک تفاهم سه جانبه با اتاق و سازمان توسعه تجارت در ارتباط با برگزاری نمایشگاههای خارجی، مقرر شد که اتاق با معرفی نمایندگان خود و نشست با نمایندگان نمایشگاه نحوه همکاری تعیین و اقدامات اجرایی آن انجام شود. (تشکیل کمیته مشترک)   

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد