اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 97/07/05

جلسه : 10     

تاریخ جلسه : 97/07/05

حاضرین - آقایان: مهندس شافعی، محمودی، حسینی، توکلی زاده و خانم سراج احمدی

 جلســـه هیأت رئیسه اتاق مشهــد در روز پنج­شنبه مورخ 05/07/97 ســاعت7 صبح در محل دفتــر ریاست محترم اتاق با تلاوتی چند ازکلام الله مجید آغاز گردید. ابتدا ریاست محترم اتاق گزارشی از اهم فعالیت های اتاق و اخبار مربوط به مسائل اقتصادی عنوان نمودند. سپس جلسه وارد دستور کار شد و پس از بحث و بررسی موارد ذیل تصویب گردید:

 

- اهم مطالب مطروحه :

- با توجه به مصوبه هیأت رئیسه مورخ 04/05/97 جهت تعیین کمیته پیشکسوتان تعداد اعضاء کمیته از 5 تن به 7 تن افزایش یافت و مقرر گردید؛ تشکل ها و اصناف و اتاق تعاون هر کدام دو تن به عنوان نماینده معرفی نموده و پس از آن اتاق نسبت به انتخاب یک تن اقدام و پس از تأیید ریاست محترم اتاق، کمیته ایجاد و فعالیت آن آغاز گردد.

- پیشنهاد راه اندازی کمیته اقدام ویژه برای بررسی و پیگیری و رفع موانع موجود در مواقع اضطراری اقتصادی مطرح و مقرر گردید؛ حداکثر ظرف مدت یک هفته اسامی از طرف هیأت ریسه پیشنهاد گردد. و پس از بررسی افراد معرفی شوند.

- آقای مهنس کبیر دبیر اتاق در جلسه حضور یافته و گزارشی از روند پیشرفت کارهای جاری را  ارایه نمودند.

 

جلسه در ساعت 8:40 صبح با ذکر صلوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد