اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 97/05/18

 جلسه : 8     

تاریخ جلسه : 97/05/18

حاضرین - آقایان: مهندس شافعی، محمودی، توکلی زاده و خانم سراج احمدی

جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در روز پنجشنبه مورخ 97/05/18 ساعت 7:30 صبح در محل دفتر ریاست محترم اتاق با تلاوت کلام الله مجیدآغاز گردید. ابتدا ریاست محترم اتاق گزارشی از اهم فعالیت های اتاق و اخبار مربوط به مسائل اقتصادی را عنوان نمودند. سپس جلسه وارد دستور کار شد و پس از بحث و بررسی موارد ذیل تصویب شد :

 - اهم مطالب مطروحه :

- پیشنهاد مأموریت های داخلی اتاق جهت بازنگری حق مأموریت ارایه و ماده 20 با افزایش بیست درصد موافقت شد. تاریخ اجراء از 97/05/18 قابل اجرا  است.

- پیشنهاد آئین نامه بهره برداری از سالن های جلسات اتاق مطرح که پس از تغییراتی به تصویب رسید.

 

جلسه در ساعت 9 صبح با ذکرصلوات ختم گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد