اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 97/04/21

جلسه : 6     

تاریخ جلسه : 97/04/21

حاضرین - آقایان: مهندس شافعی، محمودی، حسینی و توکلی زاده

جلســه هیــأت رئیسه اتاق مشهــد در تاریخ 97/04/21 ســاعت 7:30 صبح در محل دفتر ریاست محترم اتاق با تلاوت کلام ا... مجید آغاز گردید. ابتدا ریاست محترم اتاق پیرامون مسائل روز مواردی مطرح نمودند و سپس گزارش و تحلیلی از سفر همراه رئیس جمهـور محترم به کشورهای سوئیس و اتریش ارائه نمودند؛ بعد از آن جلسه وارد دستور کار شد و پس از بحث و بررسی موارد ذیل مورد تصویب واقع شد :

 

- اهم مطالب مطروحه :

  • با توجه به مصوبه شماره 5 هیأت رئیسه راجع به املاک اتاق، مقرر گردید؛ دبیر محترم اتاق، هفته در میان گزارش پیشرفت کار را به هیأت رئیسه ارائه نمایند .
  • پیشنهاد شیوه نامه پذیرش لوگو اتاق و نحوه شاخص انتخاب پیشکسوتان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، با در نظر گرفتن پیشنهادات آقای مهندس حسینی که باید بررسی شود.
  • پیگیری حل مشکلات استان از طریق شــورای گفت و گوی استــان از طریق آقای دکتر نهــاوندیان، معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور در جهت پیوند دولت و بخش خصوصی با حضور وزیران مرتبط در مشکلات به وجود آمده برای بخش خصـوصی تصویب گردید.
  • مقرر گردید؛ آقای روشنک به عنوان نماینده اتاق در سفرهای سوریه، تاتارستان، گزارشی از اقـدامات انجام شده به هیأت رئیسه ارائه نمایند.
  • مقرر شد؛ بخش تحقیقات بازار راجع به توانایی­های بندر آستاراخان و نقش آن در اقتصاد استان مطالعاتی انجام و ظرف مدت یک هفته به هیأت رئیسه اعلام نموده و پس از آن هیأت رئیسه تصمیم­گیری نماید.

در ادامه جلسه آقای مهندس کبیر دبیر محترم اتاق در هیأت رئیسه حضور یافته و گزارشی از پیشرفت اقدامات انجام شده راجع به املاک اتاق ارائه نمــودند .

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد