اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 97/03/31

جلسه : 5     

تاریخ جلسه : 97/03/31

حاضرین - آقایان: مهندس شافعی، محمودی، توکلی زاده و خانم سراج احمدی

جلســه هیــأت رئیسه اتاق مشهــد در تاریخ 97/03/31 ســاعت 7:30 صبح در محل دفتر ریاست با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. پس از آن ریاست محترم اتاق گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور و نحوه برخورد و راهکارهای مناسب در جهت تسهیل در رفع مشکلات فعالان اقتصادی ارائه نمودند. سپس جلسه وارد دستور کار شد و پس از بحث و بررسی موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت :  

 

- اهم مطالب مطروحه :

  • درخواست انجمن مدیران صنایع مبنی بر برگزاری همایش برندینگ مطرح و مقــرر گردید. اتاق طبق روال سال گذشته و بر همان اساس مساعدت لازم را انجام دهد .
  • درخواست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مطرح و پس از مذاکره تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
  • با توجه به طرح توسعه اتاق در جهت ارتقاء خدمات رسانی به فعالان اقتصادی و بسط امور مشورتی به قوای سه گانه و اعضاء اتاق و تقویت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ضرورت دارد نسبت به تأمین زمین برای نیاز آتی اتاق اقدام گردد، لذا مقرر گردید حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به فروش املاک اتاق و خرید یک قطعه زمین مناسب، ترجیحاً زمین جنب نمایشگاه اقدام شود. (مسئول پیگیری دبیر محترم اتاق)

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد