اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

بیست و نهمین نمایشگاه تخصصی موادغذایی هنگ کنگ و دهمین نمایشگاه تخصصی چای و گیاهان داروئی

 شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا  با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اقدام به اعزام هیأت تجاری- بازاریابی به بیست و نهمین نمایشگاه تخصصی موادغذایی هنگ کنگ و دهمین نمایشگاه تخصصی چای و گیاهان داروئی از تاریخ 25 الی 29 مردادماه سال جاری می نماید. بدینوسیله از جنابعالی صمیمانه دعوت به عمل می آید تا در  نشستی که جهت هماهنگی درخصوص اعزام هیأت مذکور در روز یکشنبه مورخ 03/04/1397 ساعت 12:00 ظهر در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی واقع در خیابان امام خمینی- جنب باغ ملی برگزار می شود، حضور به هم رسانید.

دفتر کشاورزی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد