اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1396/12/23 (جلسه پنجاه و دوم)

مصوبات جلسه 52  هیأت نمایندگان اتاق مورخ 96/12/23

پنجاه و دومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق در مورخ 96/12/23 برگزار شد و مصوبات جلسه بدین شرح می باشد:

مصــوبات :

  • با توجه به اینکه 60% بازار صادراتی استان به افغانستان می­باشد، مقرر شد که مطالعه بازار افغانستان به شکل جامع انجام شود.
  • با توجه به نشست اردیبهشت ماه هیأت نمایندگان اتاق ایران در مشهد مقرر شد برگزاری کمیسیون­های اتاق ایــران در مشهد بررسی و اعلام نتیجه شود.
  • در ارتباط با توسعه روابط تجاری با یکی از کشورهای آفریقایی مقرر شد که کشور آفریقای جنوبی در دستور کار اتاق مشهد قـرار گیرد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد