اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 97/01/16

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

 

جلسه شماره:  (1- 97)

تاریخ جلسه : 97/01/16

حاضرین - آقایان: مهندس شافعی، محمودی، حسینی ، توکلی زاده و خانم سراج احمدی

جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در تاریخ 97/01/16 در محل دفتر ریاست محترم با تلاوت قرآن مجید آغاز گردید. ابتدا ریاست محترم اتاق ضمن عرض تبریک و آرزوی سلامتی و موفقیت برای سال جاری، تحلیلی در وضعیت اقتصادی در سال جاری ارائه نمودند. در پی آن جلسه وارد دستور کار شد که پس از مذاکره مطالب ذیل مورد تصویب قرار گرفت :

 

- اهم مطالب مطروحه :

- پیشنهاد برگزاری جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران در مشهد مطرح و مقرر گردید؛ در ارتبــاط با برگزاری هیأت نمایندگان اتاق ایران در مشهد، ضمن ارسال نامه به اتاق ایران هماهنگی های لازم حداکثر تا پایان فروردین ماه انجام شود.

- جهت ارتباط با مجلس پیشنهاد گردید، یک نفر به عنوان مشاور و رابط بین اتاق مشهد و نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی انتخاب و معرفی شود.

-پیشنهاد شد برگزاری همایش محیط کسب کار که توسط اتاق مشهد همه ساله برگزار می گردد در آبان ماه برگزار شود.

- اظهار نظرهای کارشناسی که توسط اعضاء محترم هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان در رسانه ها اعلام می شود صرفاً شخصی بوده که این موضوع باید توسط مصاحبه شوندگان صراحتاً اعلام شود. و مواضع اتاق تنها از طریق ریاست محترم اتاق بیان می گردد.    

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد