اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 96/12/24

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

 

جلسه : 22     

تاریخ جلسه : 24/12/96

جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در تاریخ 24/12/96 در محل دفتر ریاست محترم با تلاوت قرآن مجید آغاز گردید. ابتـــدا ریاست محترم اتاق گزارشی از اهم فعالیت های اتاق ارائه نمودند، بعد از آن جلسه وارد دستور کار شد، که پس از بررسی مذاکرات مطالب ذیل مصــوب شد.

 

- اهم مطالب مطروحه

 مقرر گردید  :

-  ساعت شروع به کار جلسات هیأت رئیسه در شش ماهه اول ساعت 7 صبح باشد.

-  برای برنامه هیأت نمــایندگان ایران که در اردیبهشت ماه در مشهد برگزار می گردد، هر یک از اعضــای هیأت نمایندگان اتاق مشهد نظرات و پیشنهادات خود را مکتوب نموده، این پیشنهادات در ارتباط با موضــــوع مقاله ارائه شده توسط اتاق مشهد باشد.

-  کمیسیون گردشگری، هتلها، زائرسراها و آسیب شناسی مسائل گردشگری برای ارائه نهایی در جلسه اردیبهشت ماه آماده نماید.

-  برای جلسه اردیبهشت ماه هیأت نمایندگان اتاق ایران از مسئولین حوزه اقتصادی استانی و تشکلهای بخش اقتصادی خصوصی، اعضای هیأت مدیره دعوت بعمل آید.

-  پیشنهاد برگزاری هیأت نمایندگان اتاق ایران بطور فصلی در استانهای مختلف مطرح گردد.

بحث چارت سازمانی مصوب اتاق در سال 97 اجــرایی شود.

در اولین جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در سال 97 گزارشی از روند اجرایی گزارش تهیه آمار اقتصادی استان  ارائه نمایند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد