اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1396/10/13 (جلسه چهل و هشتم)

مصوبات جلسه 48 هیأت نمایندگان اتاق مورخ 96/10/13

چهل و هشتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق در مورخ 96/10/13 برگزار شد و مصوبات جلسه بدین شرح می باشد:

مصــوبات :

  • مصوب شد در طول سال 96 نامه­هایی که از حوزه ریاست به کمیسیون­ها ارجاع شده استخراج و نتیجه پاسخگویی کمیسیون­ها ارزیابی شود.
  • مصوب شد که به اتاق ایران اعلام شود ضرورت دارد موضوع کمیسیون­ها یک ردیف اعتباری مجزایی در سر فصـل هزینه­ها داشته باشد.
  • مصوب شد دبیر اتاق گزارش بودجه (شامل منــابع + مصارف) را به هیأت نمایندگان ارائه و تصویب شد (با منابع تقریبی 87 میلیارد ریال و مصارف 85 میلیارد ریال و مازاد بودجه 15/2 میلیارد ریال)
  • مصوب خرید زمین فکوری به متراژ 9500 مترمربع با مبلغ تقریبی دویست و ده تا دویست و سی میلیارد ریال تصویب شد.
  • مصوب شد اخبار کمیسیون­ها توسط روابط عمومی مطابق روش توافق شده قبلی تهیه و به دبیر کمیسیون ارائه تا ایشان پس از تأیید رئیس کمیسیون به روابط عمــومی جهت انعکاس در سایت منتقل شود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد