اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1396/08/24 (جلسه چهل و ششم)

مصوبات جلسه 46 هیأت نمایندگان اتاق مورخ 96/08/24

چهل و ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق در مورخ 96/08/24 برگزار شد و مصوبات جلسه بدین شرح می باشد:

  • مقرر شد انتخاب رئیس و نائب رئیس کلیه کمیسیون ها با بررسی بیشتر به جلسه آتی موکول گردد. (جلسه آتی در ارتباط با رئیس و نائب رئیس کمیسیون ها تصمیم گیری خواهد شد.)
  • مصوب شد که اتاق مشهد اقــدامات لازم را برای جمع آوری کمک های نقدی و ساخت یک آموزشگاه با هماهنگی مسئولین منطقه انجام دهد. با تشکل ها جلسه گذاشته شــود و اطلاع رسانی در سایت- پیامک و ... انجام شود. شماره حساب جامعه یاوری اعلام شود.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد