اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی

آقای سیدحسین احمدی سلیمانی: رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی
آقای نازپرور: نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و رئیس خانه معدن استان
آقای صفار: دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی
آقای ترشیزیان: رئیس نظام مهندسی معدن استان
آقای بهلوری: بهره برداری معدن مرمر آب فلک
آقای همتی: مدیرعامل مجتمع سنگ آهن سنگان خواف
آقای زیارت نیا: مدیرعامل شرکت طلای زرمهر
آقای سعادتی: مدیرعامل شرکت پارس هورخش
آقای علیزاده: مدیرعامل شرکت تأمین زیرساخت های سنگان
آقای یوسفی: مدیرعامل شرکت لعاب مشهد
آقای دایی حسینی: مدیرعامل شرکت تلاش و توکل
آقای بهزادیان: مدیرعامل شرکت سیلیکات شرق
آقای اسماعیلی: معاون برنامه ریزی و فناوری فولاد خراسان
آقای شکفته: مدیرعامل فولاد کبکان
آقای سلطانی: مدیرعامل شرکت اوپال پارسیان
آقای دباغیان: مدیرعامل شرکت فراسنگ شرق
آقای خزاعی: مدیرعامل شرکت صدف خاوران طوس
آقای مافی: نایب رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی استان
آقای صادقی ارجمند: مدیرعامل شرکت شیشه فلوت کاویان
آقای ایمانی: مدیرعامل گروه کارخانجات چینی مقصود
آقای کاملان نجار: مدیرعامل گروه کارخانجات طوس چینی
آقای فولادکار: مدیرعامل شرکت کاشی فیروزه
آقای بامشگی: مدیرعامل شرکت دورکاو
آقای ایمان عامری: مدیرعامل شرکت امیرسنگان پارسیان
آقای پایه دار اردکانی: مدیرعامل شرکت سیمان شرق
آقای قاسم زاده: مدیرعامل شرکت کومه معدن پارس

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد