اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

گزارشات، مقالات و پژوهشهای بانک مرکزی

گردآوری مقالات و پژوهشهای
بانک مرکزی

(صفحات در حال تکمیل می باشند)

فهرست مقالات و پژوهشها ردیف
بررسی وضع اقتصادی ـ ارزی کشورهای عمده 1
خلاصه تحولات اقتصادی کشور از سال 80 تا 94 2
فصلنامه روند 3
گزارش اقتصادی و ترازنامه از 81 تا 93 4
لیست پژوهشها 5
نماگرهای اقتصادی 6

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد