اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

پیام رئیس اتاق ایران به مناسبت روز ملی صادرات ///// صادرات، نیازمند حمایت دولت و حذف فرایندهای غیرتخصصی است

پیام رئیس اتاق ایران به مناسبت روز ملی صادرات    /////     صادرات، نیازمند حمایت دولت و حذف فرایندهای غیرتخصصی است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 29 مهر 1400

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد