اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور در تجارت با کره‌جنوبی

لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور در تجارت با کره‌جنوبی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 24 دي 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد