اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد: توجه به بخش معدن، کلید دستیابی به اقتصاد مقاومتی

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد: توجه به بخش معدن، کلید دستیابی به اقتصاد مقاومتی
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 13 آبان 1395

کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به ریاست علی پورفتح اله امروز درمحل اتاق بازرگانی خراسان رضوی تشکیل شد. در این جلسه به اهمیت توجه به بخش معــدن، نه تنها از دیدگاه ارزآوری، بلکه از نظــر ایجاد اشتغال در داخل کشور تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی: علی پورفتح اله, رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با اشاره به رویکرد دولت مبتنی بر عدم اتکا به منابع نفتی بر اصلاح قوانین، برنامه ریزی، سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) به عنوان سه رکن رسیدن به تولید ثروت و ارزش آفرینی بخش معدن در کشور تأکید کرد.

پیشنهادات کمیسیون معدن به ستاد تلفیق ارسال شده است

وی با  اشاره به سفر اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به دعوت اتاق مشهد عنوان کرد: اکثر پیشنهادات کمیسیون معدن و صنایع معدنی در تغییرات لایحه برنامه ششم مورد توجه و تصــویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته و برای ارسال به کمیسیون تلفیق ارسال گردیده است.

پورفتح اله افــزود: با توجه به اصلاح قانـــون معدن، ظرفیت های خوبی برای تحرک بیشتر این بخش و نقش آفرینی آن در اقتصاد فراهم شده که باید به نحو شایسته ای استفاده شود.

لزوم تدوین طرح جامع معدن

وی با تأکید بر لزوم تدوین طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان تأکید کرد: به منظور رونق بیشتر اقتصاد استان و توسعه اشتغال باید زنجیره ارزش در بخش معدن و صنایع فرآوری آن شکل گیرد.
ارتباط بین صنعت و دانشگاه یک ضرورت است

در ادامه  مدیر توسعه کارآفرینی دانشگاه آزاد مشهد با ارایه گزارش از وضعیت پذیرش دانشجــو در رشته های مختلف در دانشگاه آزاد واحد مشهد گفت: با توجه به حجم بالای پایان نامه های این دانشگاه اگر درصدی از این پایان نامه ها در بخش معدن استفاده شود قدم بزرگی در ارتباط بین بخش صنعت و دانشگاه برداشته ایم.

بخش معدن مورد بی مهری قرار گرفته است
حسین نکاحی، عضو کمیسیون معدن اتاق مشهد نیز با ابراز اینکه امکان سنجی تأمین رشته معدن با گرایش اکتشاف در دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گرفته است گفت: با توجه به پتانسیل های بالای خراسان رضوی در بخش معدن این بخش مورد بی مهری قرار گرفته و آنطور که باید به آن توجه نشده است.
چالش های آمار در بخش معدن، بررسی امکان سنجی تامین رشته معدن با گرایش اکتشاف در دانشگاه آزاد، تربیت نیروی معدن از دوره دبیرستان ولزوم ایجاد بانک اطلاعاتی معدن برای دسترسی به آمار صحیح از دیگر موارد مطرح شده در این کمیسیون بود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد