اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

روش های پرداخت و امور مالی در تجارت بین الملل

مدرس:فریدون اسماعیل پور

سرپرست سابق شعب ارزی بانک صادرات خراسان

معرفی دوره آموزشی:

دوره روش های پرداخت و امور مالی در تجارت بین الملل به مباحث مالی که تجار و بازرگانان با آن مواجه می باشند می پردازد.

در قلمرو مباحث مالی بین الملل نیاز به شناخت به مقررات بانکداری بین الملل، آشنایی با روش های پرداخت بین الملل و مقررات بین المللی آن می باشد. سازوکارهای تأمین و انتقال وجه کالا یا خدمات خریداری شده نیاز به شناخت و آشنایی با شرایط و مقررات داخلی و بین المللی و همچنین سازو کارهای پیش بینی شده در سطح بین المللی دارد. در این دوره تجار و بازرگانان با انواع شرایط و روش های پرداخت در معاملات بین المللی آشنا شده و همچنین نقش بانک ها و مؤسسات مالی و انواع خدمات ارائه شده توسط آنها تشریح می گردد.

اهداف آموزشی:آشنایی تجار و بازرگانان با ریسک ها ی تجارت بین الملل، عملیات مالی، مباحث مربوط به ارز و نرخ ارز ، روش های پرداخت در تجارت بین الملل و مقررات متحدالشکل بین المللی مرتبط با آن می باشد.

سرفصل های کارگاه:

ریسک های مالی در تجارت بین الملل
ارز، نرخ ارز ریسک های مرتبط با آن
تأمین، تخصیص و خرید ارز
سیستم ها و ساز و کارهای نقل و انتقالات ارز
اسناد مالی در تجارت بین الملل
شرایط معاملات بین المللی (دیداری و مدت دار، مستقیم و غیر مستقیم، حفظ مالکیت)
آشنایی با روش های پرداخت بین المللی و مقررات مرتبط
Open Account, consignment sale
Advance Payment
Documentary Collections
Documentary Credit (LC)
Bank Payment Obligation (BPO)
نقش ضمانتنامه ها و تضمین نامه ها در تجارت بین الملل

مخاطبان کارگاه:

تجار و بازرگانان در امر واردات و صادرات، وکلا و حقوق دانان و کارشناسان رسمیدادگستری، مدیران بازرگانی و مالی شرکت های بین المللی، کارشناسان دپارتمان بین الملل بانک ها و مؤسسات مالی، محققان و دانشجویان رشته های بازرگانی و مالی بین الملل

 


کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد