اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1396/11/25 (جلسه پنجاه یکم)

مصوبات جلسه 51 هیأت نمایندگان اتاق مورخ 96/11/25

پنجاه و یکمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق در مورخ 96/11/25 برگزار شد و مصوبات جلسه بدین شرح می باشد:

مصــوبات :

  • مصوب شد گزارش تهیه شده در ارتباط با سهم مالیات استان به نسبت کشور (عدالت مالیاتی) پس از ویرایش و اصلاحات احتمالی برای ارائه در جلسهای با حضور آقای تقوی­نژاد آماده گردد.
  • مقرر شد که از آقایان دکتر شیران، دکتر بحرینی، دکتر قاضی­زاده و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جلسات هیأت نمایندگان دعوت شوند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد