پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 01 مرداد 1396

چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی بغداد