اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

نامه های رئیس اتاق ایران

نامه های رئیس اتاق ایران به آقای شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت

نامه های رئیس اتاق ایران به معاون اول محترم رئیس جمهور

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد