پایانه های مرزی

نقشه راه های استان 

 


معرفی پایانه های مرزی

پایانه مرزی باجگیران (خراسان رضوی)

موقعيت:شمال شرقي كشور (استان خراسان رضوی)

كشورهمجوار: تركمنستان

مرز مقابل: گودان

نزدیکترین شهرستان: قوچان با فاصله 81 کیلومتر

مسافت پایانه مرزی با مرکز استان: 211 کیلومتر

ساعات کار: 8:00 الی 17

نوع دسترسی: جاده اصلي وآسفالته

مساحت كل پايانه: 8 هكتار

ارگانهای مستقر: مديريت پايانه مرزي، گمرك، واحد گذرنامه نيروي انتظامي، واحد گذرنامه نهاد رياست جمهوري، بانك ملي، قرنطينه انساني، دامي و نباتي، مرزباني، نمايندگي بيمه ايران

ویژگی خاص: 

1- نزدیکی به عشق آباد مرکز کشور ترکمنستان

2- قرار گرفتن در نقطه صفر مرزي وهمجواري با گمرك كشور تركمنستان

3- ظرفيت پذيري عالي در بخش باري ومسافري به واسطه مستحدثات وامكانات تعبيه شده

پايانه مرزي لطف آباد

موقعيت : شمال شرقي كشور (استان خراسان رضوي)

كشورهمجوار: تركمنستان

مرز مقابل : آرتيق

نزديكترين شهرستان : درگز با فاصله 22 كيلومتر

مسافت پايانه مرزي با مركز استان : 280 كيلومتر

ساعات كار : 7:00 الي17:30

نوع دسترسي : جاده اصلي وآسفالته

مساحت كل پايانه : 16 هكتار

ارگانهاي مستقر: مديريت پايانه مرزي،  گمرك، واحد گذرنامه نيروي انتظامي، واحد گذرنامه نهاد رياست جمهوري، بانك ملي، قرنطينه انساني، دامي و نباتي، مرزباني

ويژگي خاص :

1- دروازه ورودي ناوگان خارجي به كشورهاي آسياي ميانه

2- فعال ترين مرز در بخش كارنه تير وتشريفات ناوگان خارجي

3- فعال ترين مرز در ترانزيت ورودي وخروجي

پايانه مرزي سرخس

موقعيت : شمال شرقي كشور (استان خراسان رضوي)

كشورهمجوار: تركمنستان

مرز مقابل : سرخس

مسافت پايانه مرزي با مركز استان : 186 كيلومتر

ساعات كار : 7:30 الي 16:30

نوع راه دسترسي : جاده اصلي وآسفالته

مساحت كل پايانه : 11 هكتار

ارگانهاي مستقر : مديريت پايانه مرزي، گمرك، واحد گذرنامه نيروي انتظامي، واحد گذرنامه نهاد رياست جمهوري، بانك ملي، قرنطينه انساني، دامي و نباتي، نماينده شركت ملي پخش و پالايش نفتي، مرزباني

ويژگي خاص :

1- دروازه ورودي به آسياي ميانه وحلقه ارتباطي چندين كشور عضو كريدور شمال وجنوب

2- نزديكي به شبكه ريلي ايران به آسياي ميانه وحلقه ارتباطي ريلي ايران به اروپا

3- دارا بودن موقعيت مناسب براي عملياتي كردن حمل ونقل تركيبي

پايانه مرزي دوغارون

موقعيت : شمال شرقي كشور (استان خراسان رضوي)

كشورهمجوار : افغانستان

نزديكترين شهرستان : تايباد با فاصله 20 كيلومتر

مسافت پايانه مرزي با مركز استان : 255 كيلومتر

ساعات كار : 7:00 الي17:00

نوع دسترسي : جاده اصلي وآسفالته

مساحت كل پايانه : 33 هكتار

ارگانهاي مستقر : مديريت پايانه مرزي، گمرك، واحد گذرنامه نيروي انتظامي، واحد گذرنامه نهاد رياست جمهوري، بانك ملي، قرنطينه انساني، دامي و نباتي، نمايندگي بيمه ايران، مرزباني، اداره استاندارد

ويژگي خاص :

1- فعال در ترانزيت خروجي كالا

2-  فعال ترين مرز كشور در تردد پياده مسافرين خارجي

3- وسعت وگستردگي پايانه وتنوع كالاهاي عبوري

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی