اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

سركنسولگري جمهوري اسلامي افغانستان – مشهد

آدرس : خيابان امام خميني – امام خميني 22 - كوچه دو شهيد – پلاك52

شماره تلفن :   8597551 – 8597552                                                             

شماره دورنگار :   8544404

ساعت كاري :    8:30 الي 14:00بعدازظهر

روزهاي تعطيل :   جمعه

روز ملي :   28 مرداد

سركنسولگري جمهوري تركمنستان- مشهد

آدرس : ميدان ده دي – خيابان امام خميني – امام خميني 22 پلاك 34

شماره تلفن :     8547066 – 8547073

شماره دورنگار :    0 859994

ساعت كاري:    8:30 صبح الي 12:00 بعداز ظهر

روزهاي تعطيل :   جمعه و يكشنبه

روز ملي :     27 اكتبر ( 6 آبان)

سركنسولگري پادشاهي عربستان سعودي - مشهد

آدرس : بلوار سجاد – خيابان مولوي – شماره 4

شماره تلفن :    6077781 -6076276                        

شماره دورنگار :   6076273

ساعت كاري:   9:00 صبح الي 15:00 بعدازظهر

روزهاي تعطيل :   جمعه-پنجشنبه

روز ملي :    23سپتامبر (2 مهر)

سركنسولگري جمهوري عراق - مشهد

آدرس :  بلوار فردوسی – نبش فردوسی 22 (شقایق)

شماره تلفن :     7638803-7684526-7634143- و56 و7661755                     

شماره دورنگار :     7638802

ساعت كاري:    8:00 صبح الي 15:00 بعدازظهر

روزهاي تعطيل :  جمعه-پنجشنبه

روز ملي :  20ژوئن

 

سرکنسولگری جمهوری قزاقستان - گرگان

آدرس : استان گلستان – گرگان – جاده نهارخوران- خیابان عدالت 66

شماره تلفن :   01715536055

شماره دورنگار :  01715536055

ساعت كاري:   9:00 صبح الي 16:00 بعداز ظهر

روزهاي تعطيل :  جمعه - شنبه

روز ملي :    9 سپتامبر ( 19 شهريور)

 

كنسولگري جمهوري اسلامي پاكستان – مشهد مقدس

آدرس : خيابان امام خميني – مقابل باغ ملي

شماره تلفن :    2229845                                                                                  

شماره دورنگار :     2227045

ساعت كاري:    9:00 صبح الي 12:00 بعدازظهر

روزهاي تعطيل :   جمعه - شنبه

روز ملي :    23مارس(3فروردين)

كنسولگري جمهوري قرقيزستان - مشهد

آدرس : بلوار فرامرز عباسي – فرامرز عباسي 6 – پلاك 61

شماره تلفن :    6040364

شماره دورنگار :   6040364

ساعت كاري:  9:00 صبح الي 14:00 بعدازظهر

روزهاي تعطيل :  جمعه- شنبه

روز ملي :     31 آگوست (10شهريور)

دفتر اموركنسولي سفارت جمهوري تاجيكستان – تهران مستقر در مشهد

آدرس : حاشيه بلوارسجاد- روبروي خيابان ميلاد- ساختمان 68 – واحد 3

شماره تلفن :  7682413و 7611666

شماره دورنگار :     7682413

ساعت كاري:    9:00 صبح الي 16:00 بعداز ظهر

روزهاي تعطيل :  جمعه

روز ملي :   9 سپتامبر ( 19 شهريور)

دفتر نمايندگي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان - مشهد

آدرس : بلوار سجاد – شماره 45

شماره تلفن :  4-7685081          

شماره دورنگار :    7683017

ساعت كاري:  9:00 صبح الي 16:00 بعدازظهر

روزهاي تعطيل :    جمعه ـ شنبه

روز ملي :    23مارس(3فروردين)

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد