اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

درباره مشاوره

درباره مشاوره

نام مشاور: آقای مهرآور

زمان حضور: یک شنبه و سه شنبه- ساعت 13الی 14

مکان: ساختمان مرکزی اتاق مشهد(بلوار امام خمینی (ره)- جنب باغ ملی)

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد